Obavijest o održavanju Međunarodne izložbe rakije, pripravaka od rakije i octa

17.09.2019. 09:59:44

Obavijest o održavanju Međunarodne izložbe rakije, pripravaka od rakije i octa

Povodom dana Općine Kalinovac „Lukovo v Kalnovcu 2019„, Poljoprivredna udruga Kalinovac organizira desetu Međunarodnu izložbu rakije, pripravaka od rakije i octa.
Sakupljanje uzoraka rakije, pripravaka od rakije i octa vršiti će se dana 29. rujna 2019. godine (nedjelja) u malom Društvenom domu Kalinovac (Vatrogasni dom) u vremenu od 10,00 do 20,00 sati.
Izlagači su dužni donijeti najmanje po uzorku jednu litru rakije, pripravaka od rakije i octa u prikladnim staklenim bocama.
Cijena jednog uzorka iznosi 70,00 kuna, a svaki sljedeći uzorak 30,00 kuna.
Izložba uzoraka rakije, pripravaka od rakije i octa te dodjela diploma i priznanja biti će 12. listopada 2019. godine (subota) u Društvenom domu Kalinovac , Dravska 2 , s početkom u 18,00 sati.

Organizacijski odbor