Čarobna šuma kao lijek za tmurna vremena

U najtežim vremenima ljudskih kriza i patnji, šuma se oduvijek preporučala kao lijek. Lijek za tmurno raspoloženje, iscjeljenje za tužna stanja,  ili svojevrsna meditacija kroz hodanje kroz zeleni plašt.. I sve to uz blagotovornu porciju kisika, kroz sunce koje se probija stidljivo kroz gusto lišće crnih joha..ova šuma je doista lijek. Za sve vas koji sanjate prirodu u njenoj najčišćoj formi, posebni rezervat šumske vegetacije Crni jarki je jedna od najpoznatijih nizinskih šuma. U jesen i proljeće, za vrijeme obilnijih kiša u pojedinim predjelima podzemne vode nalaze se 60-100 cm ispod površine tla. Crni Jarki su poznati kao stanište kockavice, zaštićene biljne vrste u nas zvane košutica, kao i druge biljne vegetacije, naročito dugoklasog šaša. Osim bogatsva prirodne flore koju nećete nigdje naći u HR, stabla crne johe ovdje su među najvišima u Europi. Crn joj je samo naziv – no prošećete li se njome, tuga dokazano nestaje.

Gdje naći Crne jarke

Šumski predio Crni jarki nalazi se u okviru šumsko gospodarske jedinice „Đurđevačke nizinske šume‟. Smješten je istočno od mjesta Kalinovac, a južno od ceste Kalinovac-Ferdinandovac, odnosno kanala Čivičevac.

Za one koji žele znati više

Ovaj specifični šumski predio, jedinstven u Hrvatskoj, ima impresivnu razinu podzemnih voda zahvaljujući kojima se razvilo dosta biljnih zajednica u ovom području.

Tako zaštićeno područje Crnih jaraka, na najvlažnijim mjestima izgrađuje zajednica crne johe s dugoklasnim šašem (Cariceto elongatae-Alnetum europaeum). Sloj drveća čini crna joha (Alnus glutinosa), a rijeđe se nalazi poljski jasen (Fraxinus excelsior), hrast lužnjak (Quercus robur) i brijest (Ulnus campestris). Od grmova su prisutni: krkavina, udikovina i sremza, a u prizemnom sloju dominiraju biljke močvarnih šuma kao npr. vučja noga, paskavica, hmelj, dugoklasi šaš i druge, dok je na nešto višim položajima razvijena zajednica crne johe i poljskog jasena sa sremzom (Pruno-Fraxinetum).

Te spomenute biljne zajednice održale su se samo na rijetkim najnižim staništima Europe stoga one u Crnim jarcima s crnom johom. Želite li posjetiti ovaj rezervat, možete to napraviti kroz sva godišnja doba.

 

Peski, 48361 Kalinovac