Kako je skroman poštar iz Batinski pored Kalinovca postao slikar svjetskog glasa

Ivan Lacković Croata rođen je 1.siječnja 1932. godine u Batinskama pokraj Kalinovca. Godine 1957. preselio se u Zagreb i počeo raditi kao poštar. Profesionalnim slikarstvom počeo se baviti 1968. godine. Njegove slike i crteži nalaze se u mnogim uglednim svjetskim galerijama i privatnim zbirkama.

Ivan Lacković - Croata slikar i grafičar, rođen je 1. sječnja 1932. godine u podravskom selu Batinske (sjeverna Hrvatska). Pitoreskno malo selo, poslužilo je slikaru kao trajna inspiracija, posebno vidljiva u njegovim ranijim djelima u kojima se zrcali doživljaj prirode i života u rodnom mu kraju. Nakon preseljenja u Zagreb, slikar nastavlja i dalje interpretirati kistom magične prizore svog zavičaja koristeći tempere i ulja na staklu a potom svoje zapise ostvaruje i u crtežu

Sanjivi motiv zimskog ugođaja, prepunog specifičnih detalja i nizanja karakterističnih pojedinosti, dominiraju u počecima njegovog likovnog stvaralaštva. Kasnije se sve češće javljaju motivi simboličkog značenja. Ivan Lacković - Croata umro je 29.8.2004. u Zagrebu. Njegova ostavština i danas živi. U malim Batinskama – njegovoj vječnoj inspiraciji. Inspirirajte se i vi, posjetite je.

Kanalska ulica Batinske, 48361 Kalinovac tzp.dravski.peski@gmail.com +385 99 334 7733 Po najavi