OBAVIJEST O ODRŽAVANJU IZLOŽBE RAKIJE, PRIPRAVAKA OD RAKIJE I OCTA

26.09.2022. 14:18:57

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU IZLOŽBE RAKIJE, PRIPRAVAKA OD RAKIJE I OCTA

Povodom dana Općine Kalinovac „Lukovo v Kalnovcu 2022„, Poljoprivredna udruga Kalinovac organizira 13. Međunarodnu izložbu rakije, pripravaka od rakije i octa.

Sakupljanje uzoraka rakije, pripravaka od rakije i octa vršiti će se dana 02. listopada 2022. godine ( nedjelja ) u Malom društvenom domu Kalinovac - Vatrogasna sala - u vremenu od 10,00 do 18,00 sati.
Izlagači su dužni donijeti najmanje po uzorku litru rakije, pripravaka od rakije i octa u prikladnim staklenim bocama.
Cijena jednog uzorka iznosi 70,00 kuna, a svaki sljedeći uzorak 30,00 kuna.
Izložba uzoraka rakije, pripravaka od rakije i octa te dodjela diploma i priznanja biti će 15. listopada 2022. godine ( subota ) s početkom u 17,00 sati na otvorenom prostoru u parku pored župne crkve u centru Kalinovca.

Organizacijski odbor