LED digitalni display najučinkovitiji je način oglašavanja putem velikog videozida veličine 5,52m2 koji prezentira Vaše reklamne poruke i informacije u dinamičnom i prilagodljivom formatu koji zaokuplja pažnju potencijalnih klijenata.  Prema statističkim podacima, 90% ljudi zapaža i pamti reklamni sadržaj emitiran na LED displayu što je i do 8x efikasnije od ostalih načina oglašavanja.
Prednosti oglašavanja na LED displayu
Centralna pozicija na Podravskoj magistrali
Vaša reklama i vizualni identitet firme prisutan je na LED displayu koji se nalazi na Podravskoj magistrali te samom središtu Kloštra Podravskog gdje prema zadnjim podacima dnevno prođe više od 9000 vozila. LED display nalazi se odmah poslije kružnog toka u smjeru Đurđevca te na taj način postaje itekako vidljiv iz još 3 smjera.
Dinamika i interakcija
Digitalne reklame su i do 8x privlačnije ljudskom oku nego statične reklame.
Brza izmjena reklame
Fleksibilnost i jednostavnost promjene sadržaja reklamnog sadržaja oglasa bez dodatnih troškova - brz plasman kampanja i trenutno aktualnih informacija.
9 od 10 prolaznika primjeti i zapamti reklamu na LED displayu!
Reklamirajte se 365 dana u godini
24-satna promocija - vaš reklamni sadržaj plijeni pažnju kupaca i korisnika, a dnevno se prikaže minimalno 120 puta, i tako 7 dana u tjednu, 365 dana godišnje.
Manji budžet, veća efikasnost
Troškovi oglašavanja najniži su u odnosu prema svim drugim konvencionalnim i tradicionalnim načinima reklamiranja - niste ograničeni printanjem i tiskanjem, a sa manjim budžetom postići ćete veći efekt reklamne kampanje.
Veliki format i interaktivnost
Stvorite jak vizualni efekt
Vaša reklama na LED displayu velikog je formata (3,08 × 2,05 m) i u boji uz mogućnost prikaza slike, animacije, video spota te kod prolaznika u neposrednoj komunikaciji licem u lice stvara jak vizualni efekt.
Moderan način digitalnog oglašavanja
Najmoderniji i najistaknutiji način prezentacije reklamnog sadržaja - osjetite snagu digitalnog oglašavanja!