Kloštar Podravski – samostan i povijest naselja

Franjevački samostan na srednjovjekovnom vlastelinstvu Gorbonok osnovan je 1292. i bio je, kao i crkva, posvećen sv. Stjepanu. Samostan je vjerojatno funkcionirao do 1538., odnosno 1552. kada su ovaj kraj opustošili Osmanlije, a stanovništvo se razbježalo. Većina povjesničara i istraživača slaže se u tome da se franjevački samostan nalazio na mjestu današnje župne crkve u Kloštru Podravskom.

Prema nekima, franjevci su krajem 13. stoljeća došli u napušteni benediktinski samostan zbog čega je župna crkva koja je podignuta početkom 18. st. posvećena svetom opatu Benediktu. Ta je crkva doista podignuta na zidovima neke stare crkve što znači da je očito do 18. st. nešto ostalo od franjevačkog samostansko-crkvenog kompleksa što bi trebalo istražiti arheološkim iskopavanjima.

Franjevački samostan i crkva sv. Stjepana bili su smješteni u dijelu vlastelinstva koji je funkcionirao kao trgovište (lat. oppidum). Trgovište je u razvijenom i kasnom srednjem vijeku bilo naselje pod upravom lokalnog velikaša iz kojeg je opskrbljivao sebe i posadu svoje obližnje utvrde. Iako trgovišta nisu bila bogata i ugledna naselja imala su mogućnost snažno se gospdoarski razvijati zbog prava na održavanje sajmova. Franjevci inače obitavali u tako uređenim naseljima, a ovdje imali svoje kmetove koji su plaćali poreze i čijim su se radom uzdržavali redovnici i svećenici. Franjevci su očito uživali zaštitu i naklonost gospodara Gorbonoka jer su oni pred redovnicima kao vjerodostojnim svjedocima sklapali ugovore i sastavljali oporuke u kojima su im zavještali dio svojih dobara. Osim toga, tražili su da budu pokopani u njihovoj samostanskoj crkvi, a to su željeli čak i plemići sa susjednih vlastelinstava. To je dokaz da su franjevci u Gorbonoku uživali potporu više podravskih plemićkih obitelji.

Samostan je toliko obilježio ovo područje da je poslije obnove naselja na tome mjestu ono dobilo novo ime Kloštar (naziv za samostan) umjesto izvornog imena Gorbonok koje je bilo potpuno palo u zaborav. Tome je vjerojatno pridonijela činjenica da je naselje obnovljeno na mjestu nekadašnjeg franjevačkog samostana (kloštra), a ne na mjestu utvrde Gorbonok.

Početke razvoja suvremenog Kloštra Podravskog možemo tražiti u 17. stoljeću zahvaljujući organiziranom obrambenom sustavu izgrađenom na granici između Habsburške Monarhije i Osmanskog Carstva, a koji se naziva Vojna krajina ili granica. Svojevrsni kontinuitet sa srednjim vijekom ostvaren je tako da je na mjestu nekadašnjeg franjevačkog samostana i crkve u 17. st. podignuta župna crkva, uz nju župni dvor, a uokolo se razvilo tipično krajiško ili graničarsko naselje. Naselje je formirano oko crkve i uz glavne putove gdje su bile smještene krajiške zgrade (štacija i magazini) kao i zadružne kuće krajišnika koji su živjeli u Kloštru Podravskom.