Brodić – prelasci Drave, obrana od poplava i dr.

Dravu je zbog njene veličine, snage i hirovitosti nekada bilo vrlo teško premostiti, odnosno prelaziti kada su za to ljudi imali potrebu. U prošlosti je bilo nekoliko zanimanja koja su bila usko vezana uz rijeku te su ljudi koji su se njima bavili gotovo stalno boravili uz vodu ili na vodi. Bili su to mlinari, zlatari, ribari i drugi. Posebnim zanimanjem vezanim za vodu bavili su se i brodari - ljudi koji su upravljali prijevoznim sredstvima brodovima (skelama) ili čamcima i prevozili ljude s jedne na drugu obalu rijeke Drave. Takvi brodovi za prijelaz preko rijeke bili su uređeni na prikladnim mjestima na Dravi i bilo ih je nekoliko u ovome dijelu Podravine. U slučajevima prelaženja preko rijeke pomoću plovila opasnosti od utapanja bili su izloženi mnogi ratari i stočari, kao i svi oni koji su zbog bilo kojih razloga imali potrebu prelaziti preko Drave, a najčešće zbog obrade zemlje i brige oko stoke na posjedima s jedne i druge strane rijeke. Zbog toga su ljudi rijeku prelazili zimi preko zaleđene površine i tako prevozili urod.

Na području Đurđevečke pukovnije bila su četiri uređena prijelaza preko rijeke Drave koji svoje nazive duguju naseljima čiji su ih žitelji koristili: Novigradski, Molvarski, Virovski i Brodski prijelaz. Svaki od ovih prijelaza imao je svoje osobitosti, a to su bila mjesta na kojima se sakupljalo mnogo ljudi koji su na siguran način trebali prelaziti rijeku Dravu. Prijevozna sredstva kojima su se pritom koristili bili su brodovi (skele) i čamci. Prijelazi preko Drave nalazili su se redovito iza velikih riječnih zavoja, odnosno ondje gdje voda najsporije teče.

Najvažnija zaštita od poplave nastala djelovanjem čovjeka bili su nasipi koji su građeni od druge polovine 18. st. Stari nasipi pratili su tok Drave i svrha im je bila zadržati vodu prilikom izlijevanja rijeke. Vode su regulirane i izgradnjom kanala, pogotovo na močvarnim predjelima odakle je višak vode usmjeren u dravsko korito.

Zahvaljujući takvim zahvatima ljudi se mogli naseljavati vrlo blizu rijeke Drave gdje je zemlja vrlo plodna i pogodna za ratarsku proizvodnju. Jedno od takvih sela je Brodić nedaleko dravskog nasipa i uređenog riječnog prijelaza gdje je postavljena skela. Selo se razvilo iz nekadašnjih konaka, a ovuda prolazi i državna granica. Na jednom povišenom mjestu 1926. izgrađena je kapela sv. Vida. Posebnu turističku atrakciju predstavlja imanje Etno kuće obitelji Karlovčan.