Zavičajni muzej Kalinovac

Ponovo naseljavanje lokaliteta oko Đurđevca počela su poslije stalnog mira sa Turcima koji je utanačen za vladanja kralja Rudolfa II. Ovaj puta naseljavanje je počelo u obliku malih zajednica odnosno sela (Kloštar, Budrovac, Suha Katalena, Sirova Katalena, Čepelovac, Prugovac, Kozarevac), te Kalinovac koji je spominjan direktno prvi puta tek 1636. godine, jer su njegovi prvi stari prasjedioci stanovali u šumskim okruženjima močvarama pored rijeke Drave, koje se danas zovu Pavlanci.
Začetak Kalinovca i prvi zapis njegova imena „KALINOUCZ”
Sigurno je da se Kalinovac počeo naseljavati nakon mira sa Turcima, jer već 1639. god. ucrtan je na karti Varaždinskog generala. Prema krajiškim kartama iz druge polovice 17. stoljeća na mjestu sadašnjeg sela bila je predstraža đurđevačke tvrđave po imenu „CALINOVEZ”.

To je bila okrugla drvena stražara „rotenttum” sa stalnom stražom koja bi paljenjem vatri i drugim znakovima upozoravala stanovništvo đurđevačkog kraja o dolasku turskih haračija koji su u usmenoj predaji zapamćeni po okrutnosti. Na mjestu tadašnje stražare u sjevernom djelu sela, na povišenom pješčanom brežuljku sagrađena je kasnije zidana veća zgrada „štacija” koja postoji i danas, a služila je kao područna škola i zavičajni muzej.

Nastojanjem Mjesne zajednice sela i marnih učitelja tadašnje područne škole u Kalinovcu pokrenuta je akcija osnivanja muzejske zbirke. Zbirka je osnovana 9. svibnja 1971. godine odlukom Savjeta Mjesne zajednice. Izloženi eksponati potiču od prethistorije (kamena sjekira, narukvica, kameni mlat, dijelovi turske sablje...) i starije povijesti, pa do novijeg doba. 

Dravska ulica 81, 48361 Kalinovac +385 99 334 7733 Po najavi