Camino Podravina,  dio je hrvatske i europske mreže puteva sv. Jakova  pod zaštitom UNESCO-a i Vijeća Europe, koje godišnje prođe preko 1.5 milijuna ljudi. Iz Hrvatske se još od 1203. hodočastilo u Santiago de Compostelu,

Camino Podravina ruta duga je oko 160 km i raspoređena je na sljedeće dionice:
1. Ferdinandovac  - Kalinovac  26.4 km
2. Kalinovac - Molve  22.4 km
3. Molve - Hlebine  19.1 km
4. Hlebine - Draganovac  21.5 km
5. Draganovac - Reka  19.2 km
6. Reka - Kuzminec  29 km
7. Kuzminec - Ludbreg  22.7 km